kadın ürolojisi

Kadın ürolojisi ayrı bir tıp alanıdır. Bu bölüm, kadınlarda genitoüriner veya üriner sistem hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilidir. Kadınlarda pelvik organların anatomik yapısının özellikleri, hemen hemen tüm ürolojik hastalıkların tedavisinde özgünlüğünü vurgulamaktadır. Bu öncelikle organların birbirine yakın düzenlenmesinden kaynaklanmaktadır. Bu özellik, üriner ve genital olmak üzere iki sistemin aynı anda enfeksiyona yatkınlığını etkiler.

Çoğu zaman kadınlar, bir üroloğun sadece erkekleri tedavi etmediğini bilmezler. Bu nedenle yanlış bir uzman seçimi yapılır ve bu daha sonra komplikasyonlara yol açabilir.

Tıp merkezleri ağındaki bir ürologdan randevu alabilirsiniz. Ve genitoüriner veya üriner sistemle ilgili tüm gerekli muayeneleri geçin.

Aşağıdaki belirtilerden en az birini bulursanız bir ürologdan randevu almalısınız:

Sık idrara çıkma

İdrar rengindeki değişiklikler

İdrar yaparken rahatsızlık

Alt karın ağrısı

İlişki sırasında rahatsızlık

Mesanenin eksik boşaltıldığı hissi

İdrarını tutamamak

İdrarda yabancı sekresyonların varlığı

Bizim takım

Roxie Swanson

Ürolog

Betty Nilson

Ürolog

Jack Alvarez

Ürolog

Adrian Scold

Ürolog

Kadın vücudunun özellikleri

Kadın vücudunun özgüllüğü, ürolojik hastalıklara yakalanma olasılığını olumsuz etkiler. Ürolojik hastalıklar hastanın tüm vücudunu olumsuz etkiler, özellikle sıklıkla üreme fonksiyonunu etkiler. Çocuk planlıyorsanız, ürolojik hastalık olmadığından emin olmak için bir ürologdan randevu aldığınızdan emin olun. Bir ürolog ile konsültasyon sistematik olarak yapılmalıdır, yılda bir kez muayene edilmesi önerilir.

Daha önce bildirildiği gibi, kadın ürolojisi genitoüriner veya üriner sistem hastalıklarının önlenmesi ile ilgilenir. Bir ürolog tarafından tedavi edilen en yaygın hastalıklar şunlardır: Mesanede iltihaplanma süreçleri (sistit) Kadınlarda idrar kaçırma Böbreklerdeki akut enflamatuar süreçler (piyelonefrit) Böbrek taşı varlığı (böbrek taşları) Üretranın kronik iltihabı (üretrit)

Fiyatlandırma planları

Free

doktor ziyareti

Hemen sipariş ver

$49.99

doktor ziyareti

Hemen sipariş ver

$79.99

doktor ziyareti

Hemen sipariş ver

$129.99

doktor ziyareti

Hemen sipariş ver

etkili tedavi

Bu durumun tedavisi tıbbi müdahale ve hatta bazen ilaçlar yardımcı olmazsa cerrahi bir prosedür gerektirir.

Erkekler birçok ürolojik hastalıktan muzdariptir, kadınlardan çok daha fazla. Bunun ana nedeni, idrar ve semenin penisten geçmesidir, bu da idrar ve üreme sistemlerini birbirine bağlı hale getirir. Herhangi bir ürolojik hastalığı olabildiğince erken tedavi etmek çok önemlidir. Üriner ve üreme sisteminin tüm hastalıklarının tedavisinde uzmanlaşmış deneyimli bir ürolog ekibimiz var.

merkez hakkında

Tıp merkezinde, resepsiyon deneyimli bir ürolog tarafından gerçekleştirilir. Tüm muayeneler modern ekipmanlarla gerçekleştirilir. Ürolog gerekli tüm lisanslara ve sertifikalara sahiptir. Web sitemizden veya telefonla bir ürologdan randevu alabilirsiniz.